Siden er under opbygning

HANDELSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser for webshop

1. Generelt

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb foretaget via vores webshop (https://Mattdesign.dk/) og findes her. Der gælder andre salgs- og leveringsbetingelser ved køb foretaget i vores butik (disse salgs- og leveringsbetingelser findes her).


1.2. Købeloven og forbrugeraftaleloven gælder i øvrigt ved kundens køb af varer hos MATT Design

 

1.3. Alle aftaler om køb foretaget på hjemmesiden indgås med:

MATT Design

Kirkevej 15

5464 Brenderup

CVR-nr. 33 95 32 91

E-mail: kontakt@mattdesign.dk

2. Indgåelse af aftale

2.1. Aftalen mellem kunden og Matt Design anses for indgået, når kunden modtager en ordrebekræftelse fra Matt Design.

2.2. Når Matt Design har modtaget kundens ordre, fremsender vi snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kundens ordrebekræftelsen vil ikke være tilgængelig på hjemmesiden, og kunden opfordres derfor til at udskrive og gemme den fremsendte ordrebekræftelse.

2.3. Kunden er forpligtet til at gennemgå ordrebekræftelsens oplysninger, og ved uoverensstemmelse med den afgivne ordre skal kunden straks og senest inden for 2 hverdage kontakte Matt Design

3. Priser og betaling

3.1. Alle opgivne priser er inkl. moms. Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare, og som vil fremgå af ordrebekræftelsen.

3.2. Matt Design forbeholder sig ret til at ændre priser på hjemmesiden, som måtte være fejlagtig angivet. Matt Design tager desuden forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på hjemmesiden til enhver tid.

3.3. Matt Design er ikke bundet af fejl, herunder prisfejl, hvis det for kunden burde være klart, at der var tale om en fejl.

3.4. Der kan benyttes følgende betalingsmidler på hjemmesiden: Dankort/Visa og Mastercard.


3.5. Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme. Pengene er reserveret på dit kort eller konto indtil, vi hæver beløbet, når vi sender varen, eller indtil pengene bliver frigivet ifølge aftale med din kortudsteder. Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder. 

3.6. Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først samtidig med varernes afsendelse.

3.7. Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

4. Leveringstid og -sted

4.1. Matt Design afsender under normale omstændigheder ordrer inden for 1-3 hverdage efter ordrebekræftelsens afgivelse, hvis varen er på lager. Hvis varen er en bestillingsvare, og leveringstiden er længere end 5 hverdage giver Matt Design kunden besked om forventet leveringstid. Matt Design bestræber sig i alle tilfælde på, at levering sker uden unødig forsinkelse. Oplysninger om leveringstid er alene vejledende og Matt Design kan ikke drages til ansvar for forsinkelse af leverancer.

4.2. Nærmere oplysninger om leveringstid og -sted vil fremgå af ordrebekræftelsen.

5. Fragt og leveringsydelser

5.1. Afhentning af varer hos Matt Design

5.1.1. Det er altid muligt for kunden at vælge at afhente sin ordre på Matt Designs varelager.

5.1.2. Ved afhentning skal kunden fremvise gyldig billedlegitimation og det betalingskort, der blev anvendt ved bestilling af ordren. Såfremt ordren afhentes af en anden end den, der har bestilt ordren, skal vedkommende fremvise kopi af faktura, en fuldmagt samt gyldig billedlegitimation. Matt Design opbevarer fuldmagt og billedlegitimation som dokumentation i 6 måneder efter afhentning af varen. Læs mere om vores behandling af personoplysninger og kundens rettigheder i den forbindelse i vores privatlivspolitik.

5.2. Levering til kunder

5.2.1. Møbler og/eller pakker på under 10 kg. – f.eks. boligtilbehør, herunder lamper, brugskunst og tekstiler – leveres af GLS til en pakkeshop nær kunden, medmindre kunden vælger andet leveringssted. Kunden afholder selv eventuelle yderligere omkostninger ved levering til andet leveringssted end en pakkeshop. Kunden opnår fri fragt ved onlinekøb på over 499 kr., når standardlevering vælges og levering skal ske til en adresse eller pakkeshop i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Vælger kunden anden leveringsform end standardlevering forbeholder Matt Design sig ret til at opkræve fragttillæg.

5.2.2. Møbler og/eller pakker på 10 kg. eller derover leveres af GLS, Matt Design eller et eksternt møbeltransportfirma. Prisen for levering vil fremgå af Matt Design webshop samt ordrebekræftelsen. Kunden opnår fri fragt ved onlinekøb på over 499 kr., når standardlevering vælges og levering skal ske til en adresse i Danmark (ekskl. Bornholm, Færøerne og Grønland). Vælger kunden anden leveringsform end standardlevering forbeholder Matt Design sig ret til at opkræve fragttillæg.

5.3. Generelt om levering

5.3.1. Varer leveres i usamlet tilstand, medmindre der indgås aftale om andet.

5.3.2. Levering sker til kantsten, medmindre der indgås aftale om andet. Chaufføren hjælper således ikke med indbæring, medmindre andet er tilkøbt.

5.3.3. Kunden er ansvarlig for at sikre at forsvarlig levering kan finde sted. Såfremt chaufføren vurderer, at forsvarlig levering ikke kan finde sted, eller såfremt kunden ikke er hjemme til at modtage ordren på et på forhånd aftalt leveringstidspunkt, returneres ordren til Matt Design. Kunden afholder alle omkostninger forbundet hermed.

5.3.4. Spørgsmål eller ønsker vedrørende levering og eventuel montering eller samling af møbler skal ske til Matt Design kørselsafdeling på telefon +45 63 44 20 30 eller via e-mail kontakt@mattdesign.dk

5.3.5  Matt Design forbeholder sig retten til at ændre den valgte forsendelsesmetode såfremt det i større omfang sikrer at den sendte vare kan leveres intakt. 

6. Fortrydelsesret

6.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra køb foretaget på hjemmesiden (fortrydelsesret). Fortrydelsesretten gælder ikke for varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer og/eller har fået et tydeligt personligt præg.

6.2. Ønsker kunden at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til Matt Design, jf. pkt. 6.3, inden 14 dage efter vares modtagelse. Har kunden bestilt flere forskellige varer i samme køb, hvor varerne leveres enkeltvis, løber fristen fra den dag, hvor kunden har den sidste vare i besiddelse. Består købet af flere partier eller dele, løber fristen fra den dag, hvor sidste parti eller del er i kundens besiddelse. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

6.3. Kunden kan gøre brug af sin fortrydelsesret ved at sende en e-mail til kontakt@mattdesign.dk eller ved at benytte denne standardfortrydelsesformular.

6.4. Matt Design opfordrer kunden til at gemme dokumentation og kvittering for, at kunden har gjort fortrydelsesretten gældende.

6.5. Når kunden har meddelt Matt Design, at kunden ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal kunden aflevere eller afsende varen til den i pkt. 1.3 nævnte adresse, inden for 14 dage.

6.6. Når kunden har meddelt Matt Design, at kunden ønsker at benytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler Matt Design uden unødig forsinkelse efter Matt Design modtagelse af varen, og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Matt Design har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde aftalen, alle beløb modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger. Tilbagebetalingen forudsætter, at varen er modtaget af Matt Design, eller at kunden dokumenterer, at varen er returneret. Matt Design tilbagebetaler dog ikke ekstraomkostninger, såfremt kunden har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Matt Design tilbyder.

6.7. Kunden afholder selv de direkte omkostninger for tilbagelevering af varen ved varens afsendelse, hvorefter rimelige leveringsomkostninger tilbagebetales, jf. pkt. 6.6. Kunden kan benytte Matt Design returportal til at bestille returseddel og købe returfragt for pakker, hvor længste side er under 90 cm og pakken ikke vejer over 20 kg.

6.8. Matt Design gennemfører tilbagebetalingen på samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har accepteret, at Matt Design kan gennemføre tilbagebetalingen på en anden måde.

6.9. Vælger kunden at fortryde delvis, således at kun en del af det købte returneres, tilbagebetaler Matt Design uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Matt Design har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde aftalen delvist, et beløb svarende til det returnerede. Tilbagebetalingen forudsætter, at varen er modtaget af Matt Design, eller at kunden dokumenterer, at varen er returneret. Matt Design tilbagebetaler ikke leveringsomkostninger ved delvis fortrydelse.

6.10. I det omfang at varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, f.eks. hvis varen er taget i brug, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra Matt Design. Det samme gælder, såfremt varen er blevet beskadiget under returneringen.

7. PriceRunner Købsgaranti

7.1. Dit køb hos os er helt gratis omfattet af PriceRunner Købsgaranti. Det sikrer dig op til 50.000 kroner, hvis et problem indtræffer i forbindelse med dit køb. For at være omfattet af Købsgarantien, skal du blot være registreret medlem på PriceRunner.

For dig, der ikke er medlem på PriceRunner og har besøgt os via deres tjeneste, så kan du stadig få dit køb sikret gennem Købsgarantien. Det eneste, du behøver at gøre, er inden for 60 minutter at registrere dig på deres hjemmeside. Det koster intet og tager kun et øjeblik.

Læs mere om dette hos PriceRunner her.

Med PriceRunner Købsgaranti får du erstatning i tilfælde af ødelagt vare, hvis levering af varen udebliver, hvis en vare mangler ved levering eller hvis varen er forkert eller fejlbehæftet. For at Købsgarantien skal gælde, er det nødvendigt at bestillingen er adresseret til dig som forbruger. Hvis noget går galt i forbindelse med dit køb, dækker Købsgarantien dig for såvel anskaffelsesomkostninger som fragtudgifter. Du får også erstatning for den direkte økonomiske skade, du eventuelt har lidt på grund af fejlen. Købsgarantien erstatter ikke eventuelt værditab, udeblevne indtægter eller andre direkte eller indirekte omkostninger.

8. Reklamation – Mangler

8.1. Kunden har 2 års reklamationsret på alle varer, såfremt de måtte lide af en mangel. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering.

8.2. En mangel er en fejl eller manglende egenskab hos varen, der er eller var til stede på tidspunktet for varens levering, uanset om fejlen eller den manglende egenskab først viser sig senere. Det er med andre ord ikke en mangel, hvis fejlen eller den manglende egenskab skyldes kundens håndtering af varen, herunder opbevaring, montering, brug, rengøring, manglende vedligeholdelse eller lignende.

8.3. Såfremt kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til Matt Design inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

8.4. Kunden kan udøve sin reklamationsret ved at sende en e-mail til kontakt@mattdesign.dk eller ved henvendelse i Matt Designs butik.

8.5. I forbindelse med reklamationen skal kunden oplyse Matt Design om, hvori fejlen eller manglen består, ligesom kunden skal oplyse relevant fakturanummer. Kunden opfordres til at give en detaljeret redegørelse for fejlen eller manglen for at sikre en effektiv afhjælpningsproces.

8.6. Returnering og reklamation skal ske til den i pkt. 1.3 nævnte adresse. Kunden er ansvarlig for forsvarlig indpakning ved returneringen.

8.7. Såfremt varen indenfor den 2-årige reklamationsfrist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Matt Design sig at udbedre sådanne fejl og mangler. Hvis det viser sig ikke at være muligt – eller det ikke af Matt Design skønnes hensigtsmæssigt – at reparere varen, påtager Matt Design sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig eller af Matt Design skønnes hensigtsmæssig, refunderer Matt Design i stedet købesummen eller en del heraf (forholdsmæssigt afslag) alt efter manglens beskaffenhed. Hvis reklamationen er berettiget, tilbagebetaler Matt Design endvidere kundens dokumenterbare fragtomkostninger forbundet med returneringen. Kunden opfordres derfor til at få en kvittering for afsendelse. Såfremt varen viser sig ikke at være behæftet med fejl eller mangler, vil varen blive tilbagesendt til kunden. Matt Design vil herefter være berettiget til at opkræve fragtomkostninger.

8.8. Matt Design påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Matt Design kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

10. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

10.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder tillige anvendelse for erhvervsdrivende, dog med følgende modifikationer:

10.1.1. Der gælder ingen fortrydelsesret.

10.1.2. Eventuel reklamation skal ske straks og ellers uden ugrundet ophold.

10.1.3. Matt Design forbeholder sig ejendomsretten til varer, der er købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt. Omkostninger forbundet med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.

10.1.4. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.

11. Klagemuligheder

11.1. For tvister opstået mellem Matt Design og kunden, kan kunden indgive en klage til:

Nævnenes Hus

Tolboden 2

8800 Viborg

https://kpo.naevneneshus.dk/

11.2. For kunder med bopæl i et andet EU-land kan klager om tvister opstået mellem Matt Design og kunden vedr. kundens køb, indgives til Den Europæiske Platform for Onlinetvistbilæggelse, http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage kan kunden oplyse Matt Design e-mailadresse kontakt@mattdesign.dk.

12. Ansvar

12.1. Matt Design er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er Matt design fritaget for at opfylde sine forpligtelser.

12.2. Matt Design påtager sig produktansvar over for kunden i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12.3. Matt Design erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som kunden har købt.

13. Personoplysninger

13.1. De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med sin ordre, vil blive registreret hos Matt Design som er dataansvarlig for oplysningerne. Læs mere om vores behandling af personoplysninger og kundens rettigheder i den forbindelse i vores privatlivspolitik.

14. Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og sendes kun, hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret. Du kan læse om din fortrydelsesret i vores salgs- og leveringsbetingelsers pkt. 6.

Til

Matt Design

Kirkevej 15

5464 Brenderup

CVR-nr. 33 95 32 91

E-mail: kontakt@mattdesign.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:

________________________________________________________________________________

Fakturanummer: _____________________

Bestilt den: __________________________ Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn:

______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:

___________________________________________________________________

Dato: _________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret den [Dato]

×